North Wales Craft Fairs 2015

Rhestr Ffeiriau Crefft Gogledd Cymru 2015


Submit Event Details | Print This Page
Gyrru Manylion I Ni | Printio'r Dudalen Hon


Craft event organisers can send us their craft fair dates to publicise your event - just click on the link above. Make sure you type your own email address in carefully and correctly so that we are able to reply to you if need be. Please note that these events are neither organised nor endorsed by Gwynedd & Clwyd Association of Craft Workers (apart from the ones specifically attributed to us). We list this information in good faith but readers are advised to check the correctness and validity of information shown with the organisers as we can accept no responsibility for any inaccuracies or incorrect information given.

Gwynedd & Clwyd Association of Craft Workers' own events may be found on our Fairs Calendar Page (although they are duplicated here). Dates of some of the major events in Wales such as Eisteddfodau and Royal Welsh Show are included for reference.

Mae croeso i drefnwyr ffeiriau crefft i yrru manylion i ni ar gyfer y dudalen hon - cliciwch ar y ddolen gyswllt uchod. Gwnewch yn siwr eich bod yn teipio eich cyfeiriad ebost yn gywir ac yn ofalus - bydd yn amhosibl ateb negeseuon heb gyfeiriad ebost cywir! Nid yw'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau a hysbysir yma wedi'i trefnu gan Y Gymdeithas (ar wahan i'r rhai a hysbysir fel ein ffeiriau ein hunain). 'Rydym yn cyhoeddi'r rhestr hon gyda phob ewyllys da ond fe'ch annogir i wiro'r manylion gyda'r trefnwyr gan na allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw anghywirdeb yn y wybodaeth a roir.

Gallwch ddarllen ein rhestr o'n ffeiriau ein hunain ar y dudalen Calendr Ffeiriau (er eu bod wedi'u dyblygu ar y dudalen hon). Fe restrir hefyd fanylion digwyddiadau mawr Cymru fel yr Eisteddfod a'r Sioe Genedlaethol er gwybodaeth.


Monthly Fairs


January 2015February 2015


March 2015April 2015May 2015June 2015July 2015August 2015September 2015October 2015


November 2015December 2015